GDPR – Protecția Datelor Personale!

Drepturi privind protecția datelor la nivel european – Clinica Doctor Marinescu

Clinica Doctor Marinescu a tratat, tratează și va trata cu mare seriozitate protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

De aceea, te informăm asupra drepturilor tale cu privire la datele personale ce îți aparțin.

Din 25 mai 2018 intră în vigoare un nou regulament al Uniunii Europene, Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, care sporește nivelul de protecție al datelor cu caracter personal al rezidenților UE.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop, atât în sediul Clinicii Doctor Marinescu, precum și în site-ul proprietate, oferirea servicii dermatologice și estetice, eliberarea de facturi fiscale aferente servicilor achiziționate și/sau prestate în sediul nostru, trimiterea de informații prin mail și prin sms, eliberarea de rețete medicale, comunicare telefonică ori prin scris, colectarea de date ale pacienților, datele vizitatorilor în paginile web, date obținute în urma comenzilor de produse/servicii prin email sau telefonic din site-urile proprietare.

Site-ul nostru www.doctormarinescu.ro, precum și adresa de e-mail, sunt găzduite pe serverele Romarg prin reseller Creative Edge, servere securizate.

În relația cu terții, ne asigurăm întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dvs. pe baza unor clauze contractuale între noi și aceștia.

Drepturi privind protecția datelor la nivel european

Datele cu caracter personal furnizate sunt necesare la înregistrarea și procesarea informațiilor referitoare la interesele dumneavoastră, istoricul și diagnosticul medical și cosmetic, precum și la plata serviciilor achiziționate. Refuzul dumneavoastă poate determina imposibilitatea referirii medicale a tratamentului pe care doriți să îl efectuați, implicit anularea programării și se poate duce până la refuzul efectuării actului medical sau cosmetic, precum și la imposibilitatea eliberării unei dovezi de plata.

Dacă v-ați exprimat acordul pentru ca datele privind starea dumneavoastră de sănătate să fie comunicate altor persoane (ex. rude apropiate), operatorul va comunica aceste date potrivit cu instrucțiunile dumneavoastră.

În vederea colectării și procesării datelor solicitate în scopul menționat mai sus, este necesar consimțământul dumneavoastră expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și consimțământul informat la care dumneavoastră sunteți parte.

Datele personale vor fi păstrate cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus sau în exercitarea unui interes public, într-o perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale și în conformitate cu prevederile regulamentului GDPR.

Va sunt conferite oricare dintre următoarele drepturi în baza condițiilor specificate de GDPR (Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016), și anume:

•dreptul de acces la datele personale;

•dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;

•dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menționat mai sus);

•dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex. atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);

•dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;

•dreptul de a va opune prelucrării;

•dreptul de a va retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior;

•dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;

•dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor;

•dreptul de a va anunța în timp real dacă vom face vreun transfer al datelor personale într-o țară din Uniunea Europeană sau din afară Zonei Economice Europene.

Citiți și Politica de Cookies